חנוכה


הקדמה על חנוכה

הקדמה על חנוכה

השמן הוא אור החיים שהדליק הכהן הגדול במנורת הזהב שהייתה בבית המקדש והאירה לכל העולם... כמו הלב השולח חיים דרך הדם הזורם בכל הגוף.

קרא עוד
נר שלישי

נר שלישי

חנוכה ופורים שניהם מבחינת הוד, ושניהם מבחינת קו שמאל שהוא חכמה בלי חסדים, ואסור להשתמש בחכמה בלי חסדים, זה נקרא למשוך אור ישיר מקו שמאל ממעלה למטה! וזה סוד החושך וזה חטא עץ הדעת שהתחיל בראיה...

קרא עוד