הקדמה על חנוכה


חג החנוכה נקרא גם חג האורים – חג הכוח העליון! וההתגלות של הכח העליון נקרא נס – כמו שאמרים נס מהשמיים... שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה!

ההתעוררות שלנו לגלות ניסים ואת הקשר עם הבורא נקראת שמן... שהוא אור החכמה שיורד מאבא דרך הספירות: חכמה חסד ונצח, הנמצאים בקו ימין...

השמן הוא אור החיים שהדליק הכהן הגדול במנורת הזהב שהייתה בבית המקדש והאירה לכל העולם... כמו הלב השולח חיים דרך הדם הזורם בכל הגוף.

הדם הוא סוד הספירות התחתונות של הבינה, כלומר: הדם הוא אחוריים של הבינה, שבה מאיר שם אהי״ה, ואחוריים של שם אהי״ה: א אה אהי אהיה, גימטרייה ד״ם... שהוא נושא עליו את החיים, והוא החומר של החיים, והוא הכלי, והוא דם השעיר, דם הקורבן, ועשו הרשע שהוא שעיר ואדום וקו שמאל... כלומר החיים עצמם הם התכללות הימין והשמאל, שהם: שמן ודם....

כי דם זה אחוריים של בינה... ואחוריים של חכמה שבו מאיר אחוריים של שם הוי״ה במילוי, שהם גימטרייה קפ״ד שהם אותיות דפ״ק, כלומר הדם והשמן הם: דם הזורם בגוף, והדופק בעורקים!

איך כל זה קשור חנוכה? פשוט... חנוכה גימטרייה 89 גימטרייה גוף!

את זה למדנו ממשה רבינו שהוא סוד ז״א ותפארת הנקרא גוף, שהוא לבדו שקול כמו כל נשמות ישראל, וגם מאהרן הכהן שהרבה חסד רחמים ושלום בעולם...

כל קיום בעולם מוכרח להיות כלול מטוב ורע, כתוצאה של החטא הקדמוני של עץ הדעת. שמסופר בתהליך הבריאה בו היו אדם חוה ונחש, ומסופר ביעקב רחל לאה ולבן, ומסופר ביוסף אסנת ואשת פוטיפר, ומסופר ביהודה ותמר, ומסופר במשה יתרו וציפורה, ומסופר בדוד בת שבע ואוריה, ומסופר במרדכי אסתר והמן...

כל מצב וסיטואציה כלול מטוב מרע וגורם הרע! 

הטוב והרע שאנו מכירים הם לא הטוב והרע האמיתיים, כי אלו הטוב והרע שחינכו אותנו אליהם, איזה ילד לא יודע שאם לא יאכל יבוא שוטר? ומי לא ילד טוב של אמא? אבל אנו מספיק בוגרים להבין שבכל טוב יש רע, ובכל רע יש טוב... שוב, זה התוצאה מחטא עץ הדעת... כלומר, זה מצב נתון, ואין מה לעשות בנידון.

מה היה לפני חטא עץ הדעת? היה אור הבריאה הראשוני שעליו כתוב: וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְהִי אוֹר. וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ.

זה מצב בו הטוב והרע היו ניתנים להבחנה, והיו נפרדים ונבדלים זה זה. וזה מצב אותו אנחנו לא מכירים ובלתי ניתן להבנה! כי החטא של עץ הדעת עירב את הטוב עם הרע, והאור נגנז מאתנו... עד לגמר התיקון הכללי.

אחר שאין לנו יותר הגנה של בית המקדש, אנו יכולים להגיע אופן פרטני אל התיקון, עוד לפני גמר התיקון הכללי, זה מצב בחיים בו מבינים את הרע שנמצא בכל מקום וגם בתוכנו, ורוצים להתקרב לבורא ולהיתקן, וכמובן זה לא ניתן להיעשות ברגע אחד אלא בשלבים, אבל יש שלב מאוד מיוחד שהוא שלב ביניים, שהוא שלב שעוזבים את כל ההנאות האיסורים והייסורים של העולם הזה, אבל עדיין לא קרובים אל הבורא, מסיבה אחת – כי אין אור! האור נגנז עד לגמר התיקון... איך נראה אם אין אור? אלא חושך... ואין הבדלה בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ!

המצבים של חושך הם הרגעים הקטנים והמאושרים שיש לנו מהם הנאות בחיים, התורה מכנה אותם בשם: כנען, מצרים, עמלק, יוונים וכו׳... כמובן שהם דרגות שונות של אושר ושמחה, אבל המטרה שלהם אחת, והיא להעלים את האור של הבורא! ואם אנו נהנים בחושך – למה אנחנו רוצים להתקרב אל האור...

כדי לגלות את הבורא היינו צריכים לצאת מעבדות מצרים ולהיכנס אל ארץ ישראל... שהם שני המצבים שעליהם אנו מדברים:

  • מצרים – זו קליפה של הנאות החיים של העולם הזה! והקליפה מראה שהכל טוב, כי מי מיוצאי מצרים הכיר וידע מה זו ארץ ישראל?  שהיא הטוב האמיתי, אפילו משה רבינו לא...
  • ארץ ישראל – ארץ החיים באור של הבורא!

כאשר אנו מבינים שצריכים לצאת ממצרים בכל יום ובכל רגע יש שלב מאוד מיוחד שהוא שלב ביניים בו אנו נמצאים במדבר לפני הכניסה לארץ ישראל, והוא נקרא חנוכה!

חנ״ו כ״ה... חנו מלשון חנייה ועצירה... כי עוצרים הכל ולא מוכנים להיות מובלים על ידי הרצונות והדחפים וההרגשות והמחשבות והטבע שאיתם נולדנו, כלומר שאותם קיבלנו, כלומר, שמישהו אחר הביא לנו אותם! הורים, חברים, סביבה, טלוויזיה, אינטרנט, יצר הרע... זה לא משנה מי הביא... כי לכולם מכנה משותף אחד – הם לא שלנו!

כשיוצאים ממצרים, עוברים את ים סוף, ו- 42 מסעות במדבר, שאחר כל מסע הייתה חנייה, והחנייה העיקרית הייתה בהר סיני בו קיבלנו את התורה, ונגלה אותו האור הראשון שנברא, שריפא את כולם, הוא ריפא את משה מהגמגום, ובכלל... הוא ריפא את העיוורים שלא ראו, הוא ריפא את החירשים שלא שמעו, הוא ריפא את האילמים שלא דיברו, וכולם היו כאיש אחד בלב אחד... עד חטא העגל, שבעזרתו סילקנו את האור מאתנו, ולולא משה גם אנחנו היינו מסתלקים...

חטא העגל כמו חטא עץ הדעת, החזיר את הטוב והרע יחד, והמשיך המוות בעולם.

כן, זה קבלת התורה בהר סיני יצר מצב שבו האור היה אצלנו בקצות האצבעות, שהסתלק אחרי שעבדנו אלוהים אחרים בזמן שראינו את הבורא... נכנסנו לארץ ישראל ובנינו את בית המקדש הראשון, ושוב חזר האור, לא אותו אור שהיה במעשה בראשית שהיה מבטל את המוות לגמרי, אבל מספיק אור כדי להפיץ קדושה בכל העולם... כן, החרבנו את בית המקדש הראשון... אבל לא ויתרנו ובנינו בית מקדש השני... נכון, גם את בית המקדש השני החרבנו... אבל אנחנו בשלנו ולא מתייאשים, ורוצים לבנות בית מקדש שלישי – כדי שנחריב גם אותו! אבל לבנתיים נסכם:

מצרים – הנאות של העולם הזה

חנוכה – מסעות המדבר וגילוי האור במתן תורה!

ארץ ישראל – חיבור עם האור דרך בית המקדש הראשון, חורבנו, ובית המקדש השני

חנוכה – חורבן בית מקדש השני, וגלות בבל

פורים – הפעם האחרונה בו האור התגלה בעולם היה בשושן פורים... שהוא סוד גמר התיקון!