03 - פרשת לך לך


פרשת לך לך - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

ההליכה של אברהם היא ההליכה הנורמאלית הראשונה בתורה. אבל היא לא ההליכה הראשונה...

קרא עוד

פרשת לך לך - עולה שני - גבורה - בזכות יצחק אבינו

הקב״ה בחן ארבעה אנשים, לראות אם יעמדו ביצר: אדם הראשון, נח, אברהם אבינו, נדב ואביהוא.

קרא עוד

פרשת לך לך - עולה שלישי - גבורה - בזכות יעקב אבינו

אנשי סדום רעים בגופם וחוטאים בממונם. לוט חשב שיוכל להשפיע על אנשי סדום לשנות את דרכם, שהרי לוט הבין בצורך של האמונה בה׳, ולוט האמין שצריך להתנהג כראוי בן אדם לחברו – אך כל ההבנות האלו נשארו בגדר ידיעה ומחשבה, אבל לוט לא הוריד אותם אל הלב.

קרא עוד

פרשת לך לך - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבינו

פעמיים אברהם מקריב קורבן לבורא, וגודל להיות כתר של עולם התיקון, ונעשה שם מ״ה החדש! עכשיו יש לאברהם כח להתגבר על החיצונים, ולהילחם איתם. מלחמת המלכים היא המלחמה הראשונה בהסטוריה! במקום הנמוך ביותר בעולם...

קרא עוד

פרשת לך לך - עולה חמישי - הוד - בזכות אהרן הכהן

עָנֵר אֶשְׁכֹּל וּמַמְרֵא, הם כוחות הגוף הנמצאים בתוך אברהם, ואברהם לא דיבר איתם – אלא דיבר עם עצמו! והם: הדעת, הרצון לקבל, ואמונה מעל דעת.

קרא עוד