פרשת לך לך - עולה שלישי - גבורה - בזכות יעקב אבינו


אנשי סדום רעים בגופם וחוטאים בממונם. לוט חשב שיוכל להשפיע על אנשי סדום לשנות את דרכם, שהרי לוט הבין בצורך של האמונה בה׳, ולוט האמין שצריך להתנהג כראוי בן אדם לחברו – אך כל ההבנות האלו נשארו בגדר ידיעה ומחשבה, אבל לוט לא הוריד אותם אל הלב.


הורידו קובץ PDF