פרשת לך לך - עולה שני - גבורה - בזכות יצחק אבינו


הקב״ה בחן ארבעה אנשים, לראות אם יעמדו ביצר: אדם הראשון, נח, אברהם אבינו, נדב ואביהוא.

אדם הראשון –הביא מיתה לעולם

נח – השתכר

נדב ואביהוא – הקריבו אש זרה

אברהם אבינו – עמד בניסיון, בכלל עמד בכל עשרת הנסיונות!


הורידו קובץ PDF