04 - פרשת וירא


פרשת וירא - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

ממרא יעץ לאברהם על המילה, והקב״ה זיכה אותו, ועשה את ממרא לסנדק בבריתו של אברהם אבינו! שגם הוא יקבל מהאורות הקדושים.

קרא עוד

פרשת וירא - עולה שני - גבורה - בזכות יצחק אבינו

אברהם אבינו לא רק מוכיח את שרה שצחקה בליבה, אלא גם מלמד זכות על הדור, על החוטאים והרשעים... הכל כדי להציל את מלך המשיח!

קרא עוד

פרשת וירא - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו

לוט מעורר רחמים ממידת התפארת אל המלאכים - שהם שליחי המלכות, מרחיק הקליפות, מזווג זיווגים עליונים... ומוסר נפש על המלאכים, ועל ידי זה זכה להינצל, ולהציל את דוד המלך הבא מזרעו, שלא היו לו חיים משל עצמו כלל. כמעט ושכחנו שלוט הוא יצר הרע! ואם הוא פועל כך – מי אנחנו בכלל...

קרא עוד

פרשת וירא - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבינו

כל העבודה שלנו זה לעסוק יום יום, רגע רגע, בחקירות, בילוש, זיהוי פלילי, סיורים, ומשחקי תופסת עם יצר הרע, שהוא קו שמאל שממנו יונקים הקליפות, אבל רק לזהות... כי את כל שאר העבודה עושה האור! שהוא סוד החסד, שהוא סוד אברהם.

קרא עוד