פרשת וירא - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו


גילוי הוי״ה ממתיק את הדין שנעשה בשם אֱלֹהִים. והגילוי הקדוש הזה היה בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא, כי ממרא יעץ לאברהם על המילה, והקב״ה זיכה אותו, ועשה את ממרא לסנדק! שגם הוא יקבל מהאורות הקדושים.


הורידו קובץ PDF