פרשת וירא - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו


לוט מעורר רחמים ממידת התפארת אל המלאכים - שהם שליחי המלכות, מרחיק הקליפות, מזווג זיווגים עליונים... ומוסר נפש על המלאכים, ועל ידי זה זכה להינצל, ולהציל את דוד המלך הבא מזרעו, שלא היו לו חיים משל עצמו כלל. כמעט ושכחנו שלוט הוא יצר הרע! ואם הוא פועל כך – מי אנחנו בכלל...


הורידו קובץ PDF