פרשת וירא - עולה שני - גבורה - בזכות יצחק אבינו


אברהם אבינו לא רק מוכיח את שרה שצחקה בליבה, אלא גם מלמד זכות על הדור, על החוטאים והרשעים... הכל כדי להציל את מלך המשיח!


הורידו קובץ PDF