פרשת חיי שרה - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו


להתחנף זה רע!

לפעמים צריכים להתחנף, במידה ורוצים לפתוח את העסק הראשון בעולם!

התורה מציינת שרכשנו 3 מקומות בארץ ישראל: מערת המכפלה, הר הבית, וקבר יוסף!

הורידו קובץ PDF