פרשת חיי שרה - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבינו


נחור ומלכה הולידו את בתואל, שהוליד את רבקה... ואת לבן

לבן מברך את אליעזר עבד אברם, ומלמד אותנו איך לא להתנהג להורים...


הורידו קובץ PDF