06 - פרשת תולדות


פרשת תולדות - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

תולדות... זה לידה! למה כל האימהות היו עקרות? כי לא היה להן יצר הרע!

קרא עוד

פרשת תולדות - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו

התורה נתנה מפי הגבורה, וארץ ישראל היא המלכות, ועולם הבא הוא בינה!

קרא עוד