פרשת תולדות - עולה שני - גבורה - בזכות יצחק אבינו


לא הרבה יש בחלק הפרשה של היום, אבל זה לא אומר שאין כלום...

דווקא כשמופיע מעט, רומזים לנו הרבה!

אבימלך חזר על אותה טעות... פעמים!

גם יצחק חוזר אחרי הדברים שעשה אברהם, והפעם מראה לנו איך עושים את הדברים קצת אחרת, ממטה למעלה!


הורידו קובץ PFD