07 - פרשת ויצא


פרשת ויצא - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

מה משותף בין: סביבון, עין, סיני, ו... סודני? רמז: זה קל!

קרא עוד

פרשת ויצא - עולה שני - גבורה - בזכות יצחק אבינו

את הכל אנו מקבלים מלמעלה... מהאבות הקדושים! ומרחל אימנו! מה המשותף בניהם?

קרא עוד

פרשת ויצא - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו

יעקב הוא גלגול אדם הראשון! שבמשך 20 שנה עבד בבית לבן וזה היה תיקון אדם הראשון, שנאמר לו: לעבדה ולשמרה!

קרא עוד

פרשת ויצא - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבינו

חמש אונות כותרת, שעליהם 5 אבקנים, וחמישה עלי גביע... אלה מאפייני הדודאים, מלבד שמשמשים לרפואת העיניים ולפריון!

קרא עוד