פרשת ויצא - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו


מה משותף בין: סביבון, עין, סיני, ו... סודני?

רמז: זה קל!


המשותף בהם כולל המילה קל, הוא שהם בגימטרייה 130, שהם בגימטרייה סל"ם!


הסולם הוא הקשר בין העליונים לתחתונים


הורידו קובץ PDF