פרשת ויצא - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו


יעקב הוא גלגול אדם הראשון! שבמשך 20 שנה עבד בבית לבן

וזה היה תיקון אדם הראשון, שנאמר לו: לעבדה ולשמרה! 

זו אותה אות ה' של בינה ושל מלכות שבשם הוי"ה

זו אותה אות ה' שקיבל אברהם, ושרה, ורבקה, ולאה, וזילפה, ורחל...

איפה אות ה' של רחל? אצל בלהה!

הורידו קובץ PDF