פרשת ויצא - עולה שני - גבורה - בזכות יצחק אבינו


את הכל אנו מקבלים מלמעלה...מהאבות הקדושים! ומרחל אימנו! מה המשותף בניהם?

כמובן שהאבות הם: חסד גבורה תפארת, ורחל היא המלכות, שמשפיעה לנו כל מה שמקבלת.

האבות ורחל היו רועי צאן, עבודה קשה ומסובכת גם לאבות ובטח שלילדה בת 3, שהם מנסים להראות את הדרך לצאן שהוא קשה עורף!


הורידו קובץPDF