08 - פרשת וישלח


פרשת וישלח - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

אסתר המלכה עוזרת ליעקב לקראת המפגש עם עשו! כמה חשוב לעשות עבודת הכנה...

קרא עוד

פרשת וישלח - עולה שני - גבורה - בזכות יצחק אבינו

באדם הראשון כתוב: לֹא טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ. ביעקב שהוא תיקון אדם הראשון, כתוב: וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ - לכן נאבק עם יעקב ס״מ שהוא שרו של עשו... וכל זה כדי לגלות את האור!

קרא עוד

פרשת וישלח - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו

מלאך המוות נגע בירך יעקב, שהוא גלגול אדם הראשון, ולכן אסור לאכול את גיד הנשה... אם מלאך המוות נגע באדם - למה נפגעה הבהמה?

קרא עוד

פרשת וישלח - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבנו

יעקב נפגש עם עשו, ונפרדו, עשו הלך להר שעיר, ובשונה מעשו יעקב הלך בדרך ישרה... לשכם! ושם קנה יעקב את קבר יוסף הצדיק במאה קשיטא.

קרא עוד