פרשת וישלח - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבנו


יעקב נפגש עם עשו, ונפרדו, עשו הלך להר שעיר, ובשונה מעשו יעקב הלך בדרך ישרה... לשכם! ושם קנה יעקב את קבר יוסף הצדיק במאה קשיטא.

שכם גימטרייה 360, ונוטריקון: שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, שהיא המלכות! ולכן יוסף הצדיק קבור בשכם... באותו המקום בו האחים הפילו אותו אל הבור... באותו המקום ממנו יוסף נמכר לעבד... באותו המקום אליו הגיע הגוף, שהוא יעקב, שהשתהה לשלם את הנדרים שנדר בבית אל – מה שהצמיח קלקול חדש... אונס דינה.

דינה אותיות נידה אותיות הדין, שנאנסה על ידי שכם בן חמור, שזה גלגול הסיפור של חוה והנחש... הוא הנחש, ונפשו דבוקה בנפשה.

זה אופי המקום... מקום המלכות כשהיא בשליטת החיצונים! שם נחלקו ישראל לב' ממלכות: מלכות ישראל ומלכות יהודה... שם נחלקו ישראל ממלכות אחת... שם נמכר יוסף בעצת יהודה, שמשניהם מגיעים ב' משיחים!

יעקב קנה את קבר יוסף במאה קישוטים, שכנגדם מברכים מאה ברכות בכל יום... כדי לחבר יסוד עם המלכות! בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד!


הורידו קובץ PDF