פרשת וישלח - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו


מלאך המוות נגע בירך יעקב, שהוא גלגול אדם הראשון, ולכן אסור לאכול את גיד הנשה...
אם מלאך המוות נגע באדם - למה נפגעה הבהמה?

 

גיד הנשה הוא חוט דק ופנימי בירך הגוף, והבהמות הם בחינות הלבושים של האדם, וכמו שמלאך המוות פגם בנגיעתו בבחינת העצמות, כך הוא פגם בבחינת הלבושים.
בגוף יש שס״ה גידים כמניין ימות החמה, ואחד מהם הוא חלקו של השטן – וזה גיד הנשה!
שט״ן עם הכולל גימטריה הנש״ה... שבחלקו יש יום אחד בשנה – והוא יום ט׳ באב, שהוא יום צום – כי אסור לאכול את גיד הנשה! 

גיד הנשה הוא המקור אל השיכחה שבאה מצד מלאך המוות, כתוב: וַיִּקְרָא יוֹסֵף אֶת שֵׁם הַבְּכוֹר מְנַשֶּׁה כִּי נַשַּׁנִי אֱלֹהִים אֶת כָּל עֲמָלִי וְאֵת כָּל בֵּית אָבִי. וכדי לעזור לנו לזכור את העניין,  כתוב: עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה אֲשֶׁר עַל כַּף הַיָּרֵךְ עַד הַיּוֹם הַזֶּה כִּי נָגַע בְּכַף יֶרֶךְ יַעֲקֹב בְּגִיד הַנָּשֶׁה.

המילים: אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה, רומזים על כל התעניות, שבהם נאסר לישראל לאכול:
אֶת  – רומז לתשעה באב.
גִּיד – האות ג׳ רומזת לצום גדליה, שחל בג׳ בתשרי.
גִּיד – האות י׳ רומזת ליום הכיפורים, שחל בי׳ בתשרי, וגם לצום עשרה בטבת.
גִּיד – אותיות י״ג רומזות לתענית אסתר, שחל בי״ג באדר.
גִּיד – אותיות י״ד רומזות לתענית בכורות, שחל בי״ד בניסן.
גִּיד גימטרייה 17 – רומז לצום שבעה עשר בתמוז.

הורידו קובץ PDF