פרשת וישב - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו


לכל אדם יש סודות, כי בלי סודות אנחנו ערומים! ופגיעים, חוששים ופוחדים לגלות מי אנחנו, ולא רק לאחרים... 

זה הסיבה שאנחנו צריכים בעיקר לבושים רוחניים! שהם כח הגנה מתמדת מלמעלה, והם נמצאים בידיים שלנו!את כל זה אנחנו לומדים את זה מאדם הראשון, שכתוב: וַיֹּאמֶר אֶת קֹלְךָ שָׁמַעְתִּי בַּגָּן וָאִירָא כִּי עֵירֹם אָנֹכִי וָאֵחָבֵא! המלבושים הרוחניים הם כתנת אור! שלאחר חטא עץ הדעת התחלפו לכותנות עור או רוע, כי הם באים מהנחש הקדמוני!

יעקב ראה שיוסף הצדיק הולך לקראת קשיים גדולים: מאחיו ומהס״א, ולכן הכין ליוסף כותנת פסים! להגן על יוסף מ: פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים – שהם ראשי תיבות פסי״ם.

האחים שקנאו ביוסף והשליחו אותו לבור, מפשיטים ממנו את הכתנת, וזורקים אותו ערום לתוך בור ריק ממים ומלא בנחשים ועקרבים... אבל ליוסף יש הגנה מיוחדת מיעקב, שהיא הגנה של כותנת פסים רוחנית! לכן יוסף התגבר על: פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים... שהם ראשי תיבות פסי״ם וגימטרייה ק"ץ של יצחק, ונשארו אותיות ח"י שהוא יוסף הצדיק, שהוא היסוד העולה דרך י"ח חוליות השדרה עד הדעת!

לא רק האחים הורידו את ההגנה מיוסף, אלא גם אחת הנשים היפות בכל הזמנים, שהיא אשת פוטיפר שהיא הנחש שהורידה הלבוש, וניסתה להוריד גם מיוסף – ולא הצליחה!

אף אחד לא יכול על הצדיק, שהוא צדיק יסוד עולם! שהוא עיקר הפרי של התפארת, ולכן היסוד נקרא טוב, ולכן צוין גילו של יוסף הצדיק שהיה בן 17 שבגימטרייה טו"ב.


אה כן... הלבושים שנשארו מכתנות האור של אדם וחוה, הם הציפורניים... לכן דרכם אנו רואים את אור הנר במוצאי שבתות וימים טובים... שנועדו לשמח ולהגן על ישראל!

והלבוש של כתנת הפסים הרוחנית שהכין יעקב ליוסף, הם אורות מקיפים, שרמוזים בשם הפרשה וישב...


הורידו קובץ PDF