פרשת וישב - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבינו


הייבום הוא החזרת נפש רוח ונשמה של המת ולחדש בניינו כבתחילה...

ואת מי צריך לייבם? את תמר הבת של שם בן נח...

תמר היא אותיות ת"ם מ"ר... הרומז על המלכות שהיא תחת שליטה של מחשבות זרות!

תמר התחתנה עם ער שהיה רע בעיני ה' ומת, ואונן היה צריך לייבם אותה כדי לתקן את נפש אחיו. אך אונן היה דש בפנים וזורע בחוץ... בסופו של דבר הייבום היה מצד יהודה! שמחייה את בניו ואת דוד המלך!

מי שמוציא זרע לבטלה פוגם בחסד וגבורה! שהם עשר הויו״ת: חמישה חסדים בעין ימין, וחמישה גבורות בעין שמאל... לכן כתוב: רַע בְּעֵינֵי יְהוָה – כי הפגם של הוצאת זרע לבטלה נוגע באורות החכמה הרמוזים בעיניים...

טיפת הזרע היא סוד האות י׳... בסוד מוח האדם הכולל ג׳ מוחין: חכמה, בינה, ודעת!

י׳ במילוי: יו״ד...

חכמה – מח ימין – אות י׳

בינה – מח שמאל – אות ו׳

דעת – מח אמצעי – אות ד׳ – שם נמצא קשר התפילין של ראש, לכן הקשר בצורת אות ד׳...

בדעת יורדת טיפת הזרע בכח של ז״ך אותיות התורה, שבהם נרקם הוולד ובהשחתת הזרע הכל הולך לבטלה...

י׳ פעמים ז״ך גימטריה ר״ע גימטרייה:

  • ענקים – חמש מיני ערב רב: נפילים גיבורים ענקים רפאים עמלקים... הענקים הם תולדות אדם הראשון וליל״י... והם תמיד חכמים עצבנים ועצובים... כי נולדו עוד לפני שהקב״ה נפח נשמת חיים באפו של אדם הראשון...
  • ענבי הגפן – סוד המשכת החכמה ממעלה למטה – וזה חטא עץ הדעת!
  • קצף – בחינת הוד שהוא התחתון בקו השמאל, ומשם בא הדין והקצף... קצף בחילוף אותיות א״ת ב״ש דהו שזה אותיות הוד!
  • בריחים – אלו ה׳ ספירות: חסד גבורה תפארת נצח הוד... ונקראים כך על שם הבריח התיכון שהוא תפארת, שהוא מבריח מהקצה אל הקצה – ממלכות ועד בינה! והם סוד חמש אצבעות, שבידיים.
  • גריזים – הר הברכה... שם עמדו הלווים שמסמלים את הגבורה...
  • דינור – בחינת עולם הבריאה, ורומז על מוחין דקטנות, בסוד ג׳ שרי פרעה הנמצאים בגרון... הס״א מושך כוחו מהיכל זכות מנהר דינור כי משם הקב״ה בורא מלאכים!
  • ורידים – הם סוד הדעת הכולל ג׳ מוחין, ומהדעת מתפשטים העורקים שהם החכמה בכל הגוף... שכתוב: ובדעת חדרים ימלאו.
  • כוכב מיעקב – יעקב הוא סוד מוחין דקטנות, והמילה כוכב היא אותיות: כ״ו כ״ב – שם הוי״ה וכ״ב אותיות שמקבלת המלכות – לרמוז על ייחוד זו״ן!

הורידו קובץ PDF