פרשת וישב - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו


וַיָּשֶׂם שַׂק בְּמָתְנָיו – רומז על חוט הסיקרא שעל המזבח... והוא סוד הפרסא! המבדילה בין מים למים... ומשום שאינו יכול להשפיע למלכות – יעקב לבש שק! בסוד שאסתר המלכה מלמדת אותנו שאמרה: כִּי אֵין לָבוֹא אֶל שַׁעַר הַמֶּלֶךְ בִּלְבוּשׁ שָׂק.

וַיָּשֶׂם אותיות: ויששם... המלכות נקראת שם בזמן שכל רפ"ח ניצוצין נקבצים לתוכה (שעם ל"ב האבן הם ש"י עולמות), ואם נחבר שם המלכות שהוא שם ב"ן (52) עם רפ"ח (288) נקבל שם (340).

האות ש' במילה שם רומזת בסוד ג' אותיות ו' שהאות ש' בנויה מהם על שלושה אבות.

האות מ' במילה שם רומזת על החסד.

זה סוד לאה שלוקחת ש"ד משם שד"י על ידי תפילין של ראש... ואם נחבר לאה (36) עם שד (304) נקבל שם (340)... שהוא השם הכללי של עולם האצילות!

כתוב: כֹּל הַנִּקְרָא בִשְׁמִי עולם אצילותוְלִכְבוֹדִי בְּרָאתִיו עולם הבריאה יְצַרְתִּיו עולם היצירהאַף עֲשִׂיתִיו עולם העשיה.

ומקום הפרסא נמצא בין עולם האצילות לעולמות התחתונים שהם עולמות בי"ע.

איך כל זה קשור?

אמרנו שירדו רפ"ח ניצוצין אל המלכות, שהם ד' פעמים ע"ב... שהם נצח הוד של אבא עילאה, ונצח הוד של אמא עילאה, שנמצאים בדעת של ז"א... שהם ד' מוחות שכל אחד כלול ממאה וביחד הם 400... אלו אותם 400 שקלי כסף שאברהם קנה איתם את מערת המכפלה, אלו אותם 400 איש שהיו עם עשו, אלו אותם 400 עולמות שנותן הקדוש ברוך הוא לצדיק, אלו אותם 400 שנה בשיעבוד מצרים, וכן... אלו אותם המוחין של הקדושה שנמצאים בדעת ז"א, כלומר, בדעת התורה! וכאשר נמכר יוסף לעבד, יעקב איבד השכינה ואת אלו המוחין! ולכן: וַיָּשֶׂם שַׂק בְּמָתְנָיו... ש"ק גימטרייה 400... הרומז לפרסא המבדילה ומפסיקה בין מים עליונים למים התחתונים!

לכן אסתר המלכה מלמדת אותנו ש: אֵין לָבוֹא אֶל שַׁעַר הַמֶּלֶךְ בִּלְבוּשׁ שָׂק – כי אם יש הפרדה המרומזת בפרסא המבדילה ומפסיקה שנגרמה בעקבות מצוות ומעשים טובים שעשינו בשביל עצמנו, שזה נקרא חטאים ועוונות, אין אפשרות לבוא אל שער המלך ולהיכלל במים עליונים...


הורידו קובץ PDF