10 - פרשת מקץ


פרשת מקץ - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

הכל בא ליוסף על ידי חלום, יוסף התבשר על גדלותו בחלומות שלו עצמו, בחלומות של שרי פרעה, ושל פרעה בעצמו. כל החלומות לצורך מטרה אחת: להגדיל את יוסף במצרים!

קרא עוד

פרשת מקץ - עולה שלישי - גבורה - בזכות יעקב אבינו

בגיל 17 נמכר יוסף לעבד, עבד בבית פוטיפר עד גיל 18, נכנס לכלא למשך 12 שנים... בגיל 30 עמד יוסף לפני פרעה מלך מצרי, ששלט על כל העולם!

קרא עוד

פרשת מקץ - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבינו

היום השלישי הוא היום שמשקיט את המחלוקת, ומכריע את ב׳ ההפכים – כמו שהיה במעשה בראשית... וכמו שאנו חוגגים את החנוכה שלושה חודשים אחר בריאת העולם...

קרא עוד