פרשת מקץ - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו


הכל בא ליוסף על ידי חלום, יוסף התבשר על גדלותו בחלומות שלו עצמו, בחלומות של שרי פרעה, ושל פרעה בעצמו.

כל החלומות לצורך מטרה אחת:  להגדיל את יוסף במצרים!

החלום הוא אחת משישים מהנבואה, כלומר: החלום הוא סוד השגחת התפארת על היסוד!!! 

חול״ם אותיות חלו״ם!

החלום שהוציא את יוסף בראש השנה לחופשי בגיל 30, זה חלום פרעה שחלם על היאור, שהוא הנהר הראשון שיוצא מעדן להשקות את הגן... כלומר:

פרעה חלם על יוסף! שהוא יסוד עולם.

היאור נקרא פישון, ונקרא נילוס... פישון גימטרייה יוסף בן רחל... נילוס גימטרייה יוסף


הורידו קובץ PDF