פרשת מקץ - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבינו


היום השלישי הוא היום שמשקיט את המחלוקת, ומכריע את ב׳ ההפכיםכמו שהיה במעשה בראשית... וכמו שאנו חוגגים את החנוכה שלושה חודשים אחר בריאת העולם...

בריאת העולם: כ"ה באלול

חנוכה: כ"ה בכסלו


היום השלישי הוא סוד התפארת המתקן את המלכות ומביא לה חיים מלמעלה, כי אין לה מעצמה כלום... וכבר ידוע שכל השבטים חוץ מיוסף הם מעולם הנוקבא, ונמצא שתיקון המלכות הוא תיקונם של השבטים וחיותם... לכן אמר יוסף לאחים: זֹאת עֲשׂוּ וִחְיוּ.


הורידו קובץ PDF