פרשת מקץ - עולה שלישי - גבורה - בזכות יעקב אבינו


בגיל 17 נמכר יוסף לעבד, עבד בבית פוטיפר עד גיל 18, נכנס לכלא למשך 12 שנים...

בגיל 30 עמד יוסף לפני פרעה מלך מצרי, ושלט על כל העולם!

30 שנה כנגד הספירות נה"י, שעליהם עומד היסוד, ואחר 30 שנה יוסף יכול לעמוד ולעסוק בתפקידו, ולהתחתן ולהשפיע אל המלכות כדי לתקן אותה... כך תיקן את דינה אחותו למחצה, שהיא בת יעקב ולאה, שנאנסה על ידי שכם בן חמור, והתגלגלה לבית פוטיפר על ידי המלאך גבריאל, ששינה שמה לאסנת, כי היא היתה ניצוץ של הקדושה שנפל ביד הקליפה, וכשנשאה ליוסף חזרה להידבק בשורשה, והיא האישה היחידה של יוסף, שהוא היסוד המברר, שבירר במצרים את האוכל והקליפות ואת המלכות!

זה בדיוק התפקיד שלנו בחנוכה! 


לא לעסוק בבירור עדיין, כי בשביל זה אנו זקוקים לאור, שאותו אנו מקבלים בחנוכה, אבל אנחנו עדיין מחוייבים לא לעשות איתו כלום... הרי כתוב: אלא לראותם בלבד! ועם האור משתמשים רק כשיכולים להגיע לגמר התיקון, בפורים!

בחנוכה ובפורים אנו קוראים: עַל הַנִּסִּים וְעַל הַפֻּרְקָן וְעַל הַגְּבוּרוֹת וְעַל הַתְּשׁוּעוֹת וְעַל הַנִּפְלָאוֹת וְעַל הַנֶּחָמוֹת שֶׁעָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵינוּ בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה...תמיד!

כי לפי האמת זה באמת נס שהאור היקר של החיים מגיע לאנשים כמונו שלא חטאו מעולם ושיצר מחשבות ליבנו רק טוב כל היום, ובכל זאת האור ממשיך לדלוק ולהאיר לנו לא רק שמונה ימים אלא כל זמן שאנו חיים... 

הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ קֹדֶשׁ הֵם, וְאֵין לָנוּ רְשׁוּת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֵן, אֶלָּא לִרְאוֹתָן בִּלְבָד 

חנוכה הוא מצב ביניים לפני שרואים את התמונה השלימה, לכן חנוכה אותיות חנ"ו כ"ה... שזה לשון חניה והמתנה עד שמצליחים להתחבר אל הדרגות: נצח והוד יסוד של המלכות הנקראת כ"ה, והמלכות נבראה בכ"ה באלול...

וכמו שיוסף השלים 3 דרגות נה"י בהגיעו לגיל 30 וזכה לעמוד לפני פרעה וזכה לגדלות עד ששלט על כל העולם... כך הבורא מכשיר אותנו כל שנה ושנה שנאיר את עצמנו ואת כל העולם שלושה חודשים אחרי בריאת העולם! שהרי את חג החנוכה אנו חוגגים בכ"ה בכסלו.

בדיוק כמו שמשה רבינו היה מוצפן בתיבה שלושה חודשים

בדיוק כמו שהאור הגנוז, אדם הראשון שימש בו 3 חצאי ימים שהם 36 שעות, הרמוזים במספר הנרות שאנו מדליקים בחנוכה.

בדיוק כמו 3 ימים הנדרשים ליצירת הוולד

בדיוק כמו התומכים של הגוף, שהם: נצח הוד ויסוד...

חג חנוכה שמח!

הורידו קובץ PDF