11 - פרשת ויגש


פרשת ויגש - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

פרשת ויגש - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

יהודה הוא סוד המלכות, ובמלכות יש 24 צירופים שונים של שם אדנ״י, וכל הצירופים מרמזים על המידת הדין... ולכן יהודה ניגש אל יוסף!

קרא עוד
פרשת ויגש - עולה שני - גבורה - בזכות יצחק אבינו

פרשת ויגש - עולה שני - גבורה - בזכות יצחק אבינו

יוסף נגלה אל אחיו 22 שנה אחרי שמכרו אותו... יעקב התאבל על יוסף 22 שנה כנגד 22 שנה שיעקב נפרד מהוריו ועבד בבית לבן... שמיני עצרת חל בתאריך כ״ב בתשרי...

קרא עוד
פרשת ויגש - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו

פרשת ויגש - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו

נשים דעתן קלה! הגבר נשאר ילד של אמא, אבל האישה עצמאית ומתפתחת, מילדה קטנה לנערה עד שנעשית לבוגרת... אלו נקודות ציון של מפת ההתפתחות של האישה!

קרא עוד
פרשת ויגש - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבינו

פרשת ויגש - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבינו

איפה שנמצא החושך הגדול ביותר, שם נמצא האור הגדול ביותר!

קרא עוד