פרשת ויגש - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו


יהודה הוא סוד המלכות, ובמלכות יש 24 צירופים שונים של שם אדנ״י, וכל הצירופים מרמזים על המידת הדין...

מה זה דין? זה מצב של מוחין דקטנות, כלומר מצב שאין בו מוחין... שאין בו דעת ושכל!

כל אחד מאיתנו נמצא 24 שעות במצב של צמצום ודינים – כי אנחנו אחר צמצום ב'...


צמצום א' – המצב בו המלכות אומרת שהיא לא מוכנה לקבל את האור מלמעלה ועושה מסך

צמצום ב' – המצב בו המלכות אומרת שכדי להשפיע לתחתונים, היא מוכרחה לקבל – אבל רק בכלים של גלגלתא עיניים, המכונים כלים דהשפעה, כלומר במצב בו שהמלכות עלתה להתמתק בבינה... שזה מצב בו מתחברות ב' מידות:דין ורחמים... שזה מצב של טוב ורע, וזה המצב אחר החטא של עץ הדעת... וזה המצב בו אנו נמצאים עד גמר התיקון! 


בכל שעה ביום שולט צירוף אחר של שם אדנ״י, שביחד הם כ"ד צירופים, של מידת המלכות שנקראת מידת הדין, ולכן בכל שעה ושעה נידון האדם!

כנגד כ"ד צירופי אדנ"י, ישנם 24 בתי דין, וכנגדם 24 פדיונות! הגורמים למיתוק הדין...

השם אדנ"י כולל אותיות א'דין...

א' רומז על אלופו של עולם, והאות א' בנויה מג' אותיות: יוי שבגימטרייה הוי"ה שהוא מידת הרחמים הממתק את הדין של שם אדנ"י.

כלומר, כל היום אנו צריכים להיות אחר חיפוש מתמיד אחרי אלופו של עולם שימתקין את מידת הדין שבה אנו נמצאים.


היום בנוי מיום ולילה:

יום – כולל 12 שעות היום, שבהם יש שליטה של י"ב צירופי הוי"ה הרומזים אל החסד הממתק את מידת הדין השולטת ביום.

לילה – כולל 12 שעות בהם שליטת הדין בלבד.

אם בלילה אין צירופי הוי"ה שהם החסדים הממתקים את הדין, מה ממתק את הדינים בלילה? לימוד התורה! עיקר העבודה שלנו זה למצוא אלוקות - ביום ובלילה!

יהודה רומז למלכות שממנה הדינים, וזה סוד: וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה – יהודה רוצה להתקרב אל הבורא, כי יהודה יודע שאין לו מעצמו כלום, שהרי יהודה אותיות ד' הוי"ה:

ד' מורה על מידת המלכות שהיא דלה ועניה, ואין לה מעצמה כלום.

הוי"ה מורה על החסדים והרחמים הממתקים את הדינים.

 

וַיֹּאמֶר בִּי אֲדֹנִי דָבָר בְּאָזְנֵי אֲדֹנִיוְאַל יִחַר אַפְּךָ בְּעַבְדֶּךָ – זה סוד עליית המלכות אל הבינה, שהמלכות היא סוד הדיבור, והבינה היא סוד השמיעה, ותפארת הוא סוד הריח!

כלומר, יהודה יוסף ויעקב הם סוד: מלכות יסוד ותפארת, והם סוד: הבל קול ורוח הבונים את הדיבור, כדי שיוכל לעלות ולהישמע – כלומר, לעלות את הבינה!

וזה סודמִי זֹאת עֹלָה מִן הַמִּדְבָּרשהרי המידבר רומז אל הדיבור, ואל המלכות הנקראת זֹאת

שעולה אל מִי שבגימטרייה 50 שערי בינה!

למה המלכות עולה לבינה? כדי להתמתק מהדינים! שהרי בצמצום א' המלכות התרוקנה מכל האור ולכן היא חושך קליפות ודינים, וזה מה שהוביל ליהודה לגשת אל יוסף, שאז שני מלכים נועדים זה עם זה, שאז שני עולמות נפגשים בניהם: עולם המלכות ועולם התפארת, עולם הנפש ועולם הרוח, עולם הנקבה ועולם הזכר, בגדול פגישה בין: פלוס ומינוס... וזה נקרא: המפץ הגדול!

הורידו קובץ PDF