פרשת ויגש - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבינו


שרח בת אשר נזכרת פעמיים בתורה:

  • וּבְנֵי אָשֵׁר יִמְנָה וְיִשְׁוָה וְיִשְׁוִי וּבְרִיעָה וְשֶׂרַח אֲחֹתָם (בראשית מו)
  • וְשֵׁם בַּת אָשֵׁר שָׂרַח (במדבר כו)

קצת מעט בשביל מישהי שעוזרת לנו כל יום ויום...

סודות הגאולה נמסרו לאברהם, שמסר ליצחק, שמסר ליעקב, שמסר ליוסף, שמסר לשבטים, ואשר מסר לשרח ביתו...

  • שרח סיפרה ליעקב שיוסף חי דרך ניגון ושירה – ובזכותה : וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם!
  • שרח היתה עם היורדים ממצרים, והשלימה את מספר בני ישראל לשבעים.
  • שרח אמרה לישראל שמשה עתיד לגאול אותם ממצרים – ובזכותה העם האמין במשה
  • שרח סיפרה למשה היכן קבור ארונו של יוסף – בזכותה קיים משה הבטחתו להעלות עצמותיו של יוסף ממצרים
  • שרח יצאה ממצרים עם ישראל
  • שרח נכנסה עם ישראל לארץ כנען
  • שרח משכנעת את יואב בן צרויה שלא להחריב את העיר אבלה בית מעכה, ומשכנעת את אנשי העיר להסגיר את שבע בן בכרי שהכריז מרד על דוד המלך – שרח מלמדת איך לעשות שלום!
  • שרח נכנסה בחייה לגן עדן - כמו יעקב אבינו גם שרח חיה עד היום!

עשרה נכנסו לגן עדן בחייהם: חנוך בן ירד, ואליהו, ומשיח, ואליעזר עבד אברהם, וחירם מילך צור, ועבד מלך הכושי, ויעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא, ובתיה בת פרה, וסרח בת אשר, רבי יהושע בן לוי.

עכשיו מתחילים להבין יותר טוב את הדמות של האישה שמחזיקה את סודות הגאולה! שהם חמשת האותיות הסופיות: מנצפ״ך, שהם האור הגנוז... שמופיע דקווא בחושך, והחושך הגדול ביותר הוא בשחר... שחר אותיות שרח!

הלילה הוא בשליטת המלכות, ובחצות הלילה יש זיווג זו״ן שהוא הזמן בו יורד הקב״ה להשתעשע עם נשמות הצדיקים... כאשר המלכות נוטלת בחזרה ט׳ ספירות ראשונות, היא נעשית כמו לאה הנקראת שחר.

הבוקר הוא סוד האור הגמור שאז רואים את אור השמש, אבל השחר קודם אל הבוקר, וקודם אל אור היום, ואף על פי שבזמן זה מתרחש זיווג עליון, הוא נקרא: עמוד השחר, ושוב... שחר אותיות שרח!

כתוב בשיר השירים פרק ו׳: מִי זֹאת הַנִּשְׁקָפָה כְּמוֹ שָׁחַר יָפָה כַלְּבָנָה בָּרָה כַּחַמָּה אֲיֻמָּה כַּנִּדְגָּלוֹת.

השחר הוא תחילת הגאולה והוא בחינת נצח, שהוא בקו ימין והוא תולדה של החסד של אברהם... ושוב, שרח סיפרה ליעקב שיוסף חי על ידי שירה וניגון, ואז חזרה הנבואה ליעקב שהיא רוח חכמה, והחסד הוא תולדה של החכמה

הניגון קשור בדוד המלך שמנסה דוד המלך להסביר לנו איך לתקן את המלכות לקראת גילוי האור, שכתוב בתהילים נז: עוּרָה כְבוֹדִי עוּרָה הַנֵּבֶל וְכִנּוֹר אָעִירָה שָּׁחַר –אותיות שרח! האישה שהופיעה שכמה דורות שונים, שהיא נכנסה למצרים, ויצאה, ונכנסה לארץ ישראל, ומוזכרת עד תקופת דוד המלך... זו היא האישה שמחזיקה את סודות ההגאולה, והיא קשורה לחסד כמו שהיה קשור עוג מלך הבשן שגם כן התפרס על כמה דורות, שהיה בדור המבול והיה עבד של אברהם, והוא נכנס בחייו לגן עדן.

ואחרי שהבנו שרח אותיות שחר, חייבים להבין ולזכור ששרח היא סוד הזיכרון!

הזכרון הוא הדבר היחיד שמקשר בין העבר לעתיד, בין אתמול להיום, בין החושך לאור... בין הגלות אל הגאולה!

הזכרון הוא הקשר של לאה ורחל, כלומר הקשר של העולם הרוחני עם העולם הגשמי... הרי שרח היא בת אשר, ואשר אותיות ראש! והוא הבינה שנקראת גם לאה ושרה.

שרה... שרח... רחל

היום כולנו בלילה שהוא חושך הגלות, והיות והשחר הוא בסוף הלילה, כך זמן המשיח וזמן התיקון  בסוף הגלות... וזה מצב על כלל האנושות, ועד אז חכמים הביאו לנו דרכים ועצות איך להתמודד עם יצר הרע, שכתוב במלחמה של יעקב עם שרו של עשו: שַׁלְּחֵנִי כִּי עָלָה הַשָּׁחַר, וכתוב בזוהר פרשת מקץ:

לְעוֹלָם יַרְגִּיז אָדָם יֵצֶר טוֹב עַל יֵצֶר הָרָע וישתדל אַחֲרָיו. אִם הוֹלֵךְ מִמֶּנּוּ - יָפֶה, וְאִם לָאו - ישתדל בַּתּוֹרָה, שֶׁהִנֵּה אֵין לְךָ דָּבָר לִשְׁבֹּר אֶת הַיֵּצֶר הָרָע אֶלָּא הַתּוֹרָה. אִם הוֹלֵךְ - מוּטָב, וְאִם לֹא - יַזְכִּיר לוֹ אֶת יוֹם הַמָּוֶת, כְּדֵי לִשְׁבֹּר אוֹתוֹ.

אם יצר הרע לא הולך לדרכו אחר לימוד התורה... רק שרח יכולה לעזור! שהיא סוד הזכרון וסוד הגאולה, שהיא החזירה ליעקב את רוח החיים, ועזרה למשה לקיים הבטחתו להעלות עצמות יוסף, ועוזרת לנו בכל יום ויום, בשחר... לפני תפילת שחרית... כי איפה שנמצא החושך הגדול ביותר, שם נמצא האור הגדול ביותר!

הורידו קובץ PDF