פרשת ויגש - עולה שלישי - תפארת - בזכות יעקב אבינו


נשים דעתן קלה!

הגבר נשאר ילד של אמא, אבל האישה עצמאית ומתפתחת, מילדה קטנה לנערה עד שנעשית לבוגרת... אלו נקודות ציון של מפת ההתפתחות של האישה!

קטנה נערה בוגרת – ראשי תיבות: נק"ב... וזה הסיבה שנשים דעתן קלה! זה לא אומר שהן משוגעות... זה אומר שקל להם להשיג דעת! הכולל השפעות מחכמה ומבינה, שהרי: ע"ב ס"ג גימטרייה קל"ה, והיות וקל לנשים להשיג דעת צריך להגן עליהם, כדי שלא תהיה יניקה מהדעת אל החיצונים... וזה הסיבה שיהודה ניגש ליוסף! והתווכחו עד שהרעידו את כל מצרים, שהרי גם יהודה וגם יוסף מגינים על בנימין, כל אחד מהסיבות שלו, והסיבה של שניהם היא אחת, כי: נשים דעתן קלה!


יוסף הוא סוד יסוד של ז"א

בנימין הוא סוד יסוד של הנוקבא הנקרא: ציון

ושניהם הבנים של רחל, שהיא הנוקבא, והיא סוד העולם הזה...


בנימן גימטרייה נק"ב! הרומז על התפתחות, גדילה וצמיחה...

בנימין הוא השער והפתח של השפע שיורד אלינו מלמעלה, כלומר כמו שהאישה מתפתחת בשלבים, כך גם העולם שהוא סוד הנוקבא מתפתח בשלבים, וזה בדיוק הסיבה שקודש הקודשים שבבית המקדש היה בחלקו של בנימין...


הורידו קובץ PDF