פרשת ויחי - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו


הנשמה במוח, הרוח בלב, הנפש בכבד, וכולם תלוים ביעקב!

ליעקב אבינו יש מספר שמות, שכל שם מורה על בחינה אחרת:

יעקבנפש, מוחין דקטנות

יעקוב רוח, עם מוחין דו"ק דגדלות הרמוזים באות ו'

ישראל נשמה, עם מוחין ו"ק דג"ר דגדלות, שהם מוחין שלמים

הפרשה מתחילה במילים: ויחי יעקב – ויחי רומז על אור החיה שהוא אור החכמה, בסוד: הַחָכְמָה תְּחַיֶּה בְעָלֶיהָ! ואחר שיעקב מקבל אור החכמה, הוא מקבל תפקיד נוסף שהוא: חיות העולמות וקיומם!

כדי להחיות את העולמות צריך גופים, וכדי להחיות את הגופים צריך נשמה... וכאן הבעיה! כי הנשמה והגוף הופכיים זה לזה ומסרבים להתחבר.

הגוף – לא מוכן להתחבר אל מה שלא רואה, והגוף מזלזל בחוקי הנשמה

הנשמה – לא רוצה לרדת מהעולם העליון אל תוך הגוף

וזה הסיבה שהבורא יורד עם יעקב למצרים – כדי לחבר יחד שני הפכים! ואין דבר במקרה כי הכל מתוכנן במחשבה, שהיא הנשמה, שנמצאת במוח, כלומר: בראש... וישראל אותיות ל"י רא"ש... וישראל הוא יעקב שהוא המחשבה, ובנוסף יעקב הוא גם הביצוע, שהרי: סוֹף מַעֲשֶׂה בְּמַחְשָׁבָה תְּחִלָּה, והכל בחכמה יתבררו, ורק על ידי קו האמצעי, המחבר יחד שני הפכים: קו ימין וקו שמאל.

אנחנו בתכנונים שלנו, לא תמיד מצליחים, לא לבצע וגם לא לתכנן... אבל ברוחניות זה שונה, מה שנקבע חייב להעשות, ולכן חזל אומרים שאם יעקב לא היה רוצה לרדת למצרים, היה הקב"ה מורידו בשלשלאות של ברזל... וזה מה שקורה לנו כל יום בבוקר, כשנכנסת הנשמה אל הגוף שלהיכנס לתוכו היא לא רוצה... וככה זה בחיים, אבל הקב"ה גם נתן לנו פיתרון:

זכו - אחישנה, לא זכו - בעיתה


הורידו קובץ PDF