14 - פרשת וארא


פרשת וארא - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

פרשת וארא - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

כשהשכינה בגלות קשה לנו לשמוע! וגם להקשיב למה שמנסים להגיד לנו...

קרא עוד
פרשת וארא - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבנו

פרשת וארא - עולה רביעי - נצח - בזכות משה רבנו

כאשר משהו לא מסתדר... יש לנו דרכים להתמודד איתו – אבל כל פעם נכשלים! כי אפשר לתקן רק דרך האהבה...

קרא עוד