פרשת וארא - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינוהמלאך גבריאל לימד את יוסף 70 לשון, ואז נוספה אות ה' ליוסף ונקרא: יהוסף - זו אותה אות ה' שנוספה לאברהם, ולשרה, שהיא סוד השפה ולשון הקודש, והיא השכינה! שנמצאת עם בני ישראל בגלות מצרים.

ב׳ השפתיים הם בינה ומלכות, ה׳ עליונה וה׳ תתאה של שם הוי״ה... שכינ״ה גימטרייה שפ״ה

השכינה היא סוד שם אלהי"ם, וכאשר השכינה בגלות ועומדת אחור באחור עם ז"א, מסתלקים ממנה אותיות י"ה שהם המוחין, ונשארו האותיות אל"ם... את זה ניסה להסביר לנו שלמה המלך, שאמר בשיר השירים: לְסֻסָתִי בְּרִכְבֵי פַרְעֹה דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי, כלומר, שהשכינה היתה דוממת... גם משה היה ערל שפתיים וטען שאינו שייך לדיבור, שהוא סוד המלכות - ולכן בא אהרן שהוא שושבין המלכה לסייע למשה בדיבור. ומאז משה ואהרן נחשבים כאחד!

הורידו קובץ PDF