פרשת יתרו - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינויתרו הוא כהן מדין הוא אביה של צפורה אשת משה רבינו.

יתרו משלון יתרון ותוספת, שהרי בזכותו נוספה פרשת מינוי הדיינים בתורה, שהיא: וְאַתָּה תֶחֱזֶה.

כדי להבין, צריך תמיד לחזור להתחלה...

אדם וחוה הולידו את קין והבל. עם קין נולדה תאומה, ועם הבל נולדו שתי תאומות, והיות שקין הוא בכור, והבכור נוטל פי שתיים, לכן הרג את הבל, כי רצה את התאומה הנוספת לעצמו.

קין והבל הם בחינת יסודות אבא ואמא שבתוך הז״א.

קין מיסוד אמא

הבל מיסוד אבא

היסוד של אמא שבתוך ז״א מאיר למלכות של אמא שהיא סוד לאה – והיא תאומת קין...

היסוד של אבא שבתוך ז״א מאיר למלכות של אבא, ומאור המלכות של אבא יוצאת תאומה אחת,

ויוצאת תאומה נוספת בהכאת מלכות של אבא ביסוד של אמא – ואלו התאומות של הבל...

קין אמר שהתאומה שיצאה בהכאת מלכות של אבא ביסוד של אמא שייכת לו, ולכן קין הרג את הבל... התאומה הנוספת זו ציפורה, ולכן יתרו החזיר את ציפורה למשה – לתקן את שעשה בראשונה... אבל עוד נחזור לזה.

קין הוא הבכור, וסוד קו שמאל, ולא מעט שייכים אל שורשו, כמו:

 • קין.
 • קינן.
 • מהללאל.
 • יובל.
 • יבל.
 • למך.
 • יששכר.
 • שלה בן יהודה.
 • יתרו.
 • נדב.
 • אביהוא.
 • נחשון בן עמינדב.
 • נתנאל בן צוער.
 • קרח.
 • דתן.
 • אבירם.
 • פינחס.
 • שמשון.
 • אלקנה.
 • שמואל הנביא.
 • ישי אבי דוד.
 • אליהו הנביא.
 • אלישע הנביא.
 • יונה בן אמיתי.
 • חזקיהו מלך יהודה.
 • יחזקאל הנביא.

לאחר שקין רצח את הבל קמה קבוצת אנשים עם מטרה אחת: פרישה ממעשה קין, הם הפגינו מוסר וצדק חברתי. אנשים אלו שימשו ככוהני דת לשבטים אחרים – כמו יתרו שהיה כהן מדיין, אבל לא היה מדייני, אלא בן העם הקיני.

הבל התגלגל במשה, וקין באהרן ויתרו, כתוב: כִּי שִׁבְעָתַיִם יֻקַּם קָיִן וְלֶמֶךְ שִׁבְעִים וְשִׁבְעָה.

יֻקַּם נוטריקון קין יתרו מצרי

הרע של קין נדבק בבלק... הטוב של קין המיוצג באותיות נ״י של אדנ״י נדבקו באהרן ויתרו.

קין הוא הבכור, וכך גם אמר יעקב אבינו שהוא גלגול אדם הראשון לבנו בכורו: רְאוּבֵן בְּכֹרִי אַתָּה כֹּחִי וְרֵאשִׁית אוֹנִי יֶתֶר שְׂאֵת וְיֶתֶר עָז.

רְאוּבֵן – זה לא שם של אדם מסוים, אלא מצב המורה על הבכור, שזה בעצם אמירה: רְאוּ בֵן, להגיד שהוא הבן הבכור הראשון שנברא בעולם, והוא קין! ויעקב אבינו רצה שראובן יתקן את קין, בסוד: הֲלוֹא אִם תֵּיטִיב שְׂאֵת וְאִם לֹא תֵיטִיב לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ, אבל בחטא ראובן עם בלהה אשת אביו, פרחה ממנו נשמת קין ונתנה ליתרו שביחד עם בלעם ואיוב, הם היו שלושת יועצי פרעה!

משה רבינו הוא סוד המוחין דגדלות, שהם: חכמה בינה ודעת, ויתרו הוא המלביש אותם. לא במקרה המטה, היה מונח בגינה של יתרו, ואף אחד לא הצליח להרים את המטה, חוץ ממשה רבינו.

ישנם ב׳ סוגים חכמה:

חכמה עליונה, שהיא חכמה אלוקית, שהיא חכמת משה

חכמה תחתונה, שהיא חכמת בני קדם, שהיא חכמת שלמה, וחכמת יתרו

חכמה תחתונה היא סוד: יתְרוֹן הָאוֹר מִן הַחֹשֶׁךְ – שמתוך החושך הגיע אל אור החכמה, וזו חכמת יתרו מלשון יתְרוֹן, בדיוק כמו ששלמה המלך למד תחילה חכמות בני קדם, והכיר יתרון אור החכמה העליונה מתוך החושך. ולכן נקרא חכמת שלמה חכמה תחתונה, מפני שהיא הנוקבא המקבלת חכמה. וזה שונה ממשה שהוא אותם אותיות של שלמה, שהרי משה השיג כבר בתחילה את החכמה העליונה, שבה נכללו כל הנבראים היצורים והנעשים, כי כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ!

הבל התגלגל במשה רבינו, שהוא סוד יסוד אבא שהוא חכמה עליונה, ולכן משה רבינו הביא לנו את התורה בהר סיני, אבל קודם מתן תורה היה צריך להיות הכנעת קלפית מדין על ידי יתרו... ולולא הכנעת יתרו, גם אחר עשר מכות מצרים בהכנעת פרעה – לא היתה התורה ניתנת לישראל!

יתרו הוא גלגול קין ושורשו הוא כהן און, שהוא בחינת חסד דבריאה דקליפה, שהוא הלעומת של מיכאל כהן גדול בקדושה, שהוא מעלה מ״ן מכל הניצוצות דקדושה. וכנגדו יש בחינה כהן און דלקליפה להעלות מ״ן מנשמות החיצונים. ולכן לא הספיקו רק עשר מכות השוברות את קליפת מצרים ופרעה, אלא היה צריך לשבור את קליפת מדין, ורק אחר כך לקבל התורה בהר סיני.... כי אז אין עוד תקווה למלך זקן וכסיל שיוכל להמשיך שפע למטה אל הקליפות - כי אין מלך בלי כהן!

כמו שליצר הרע יש 7 שמות, כך גם ליתרו 7 שמות: רעואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, פוטיאל. וליתרו 7 בנות הרומזות לשבע היכלות דבריאה.

כל העולם שלנו בנוי על 7, שהרי הבל נרצח ולא היו לו תולדות... ועל קין כתוב: כִּי שִׁבְעָתַיִם יֻקַּם קָיִן וְלֶמֶךְ שִׁבְעִים וְשִׁבְעָה.

יתרו כהן מדין, כי הוא כהן בכור וראשון, למדיינים, לקטטות, ולמריבות, כמו שנהג קין עם הבל אחיו על תאומה יתירה שנולדה עימו. יתרו הוא גם הראשון לחזור בתשובה, טוב לא הראשון, כי הראשון היה פרעה, אבל יתרו הראשון שהתגייר! ובניו זכו להיות בלשכת הגזית.

יתרו תיקן את נשמת קין והחזיר את החכמה תחתונה למשה, כלומר החזיר את צפורה למשה, הוא זכה שפרשה אחת בתורה נקראת על שמו, ובלי הגיור שלו – לא היינו יכולים לקבל את התורה בחודש השלישי, המסמל את קו האמצעי, המייחד את ימין ושמאל, כלומר, שהוא מקיים גם את ימין וגם את שמאל, רק שהשמאל כפוף לימין, לכן יש ליתרו שם נוסף, נבי שועייב, שבוחר מאוחר יותר לחזור למדיין, ולקרוא לאחרים לפעול בצדק חברתי ולהאמין באל אחד, בסוד: וְרָאִיתִי אָנִי שֶׁיֵּשׁ יִתְרוֹן לַחָכְמָה מִן הַסִּכְלוּת כִּיתְרוֹן הָאוֹר מִן הַחֹשֶׁךְ. שוב, יתרו מלשון יִתְרוֹן!

יתרו גימטרייה 616 גימטרייה עץ תאנה, שחלק מהפירושים אמרו שזה היה עץ הדעת! ואחר שאדם הראשון וחוה חטאו הם לבשו עלי תאנה. בדיוק כמו שיתרו מלביש את המוחין דגדלות של משה... ונותן לנו יתרון ותוספת של פרשת מינוי הדיינים בתורה, שהיא: וְאַתָּה תֶחֱזֶה, שהרי אור החכמה מתגלה רק במלכות, שהיא חכמה תחתונה, ואור החכמה נקרא ראיה.

מוחין דאבא שמשפיע הז״א לנוקבא נקרא גפן

מוחין דאמא שמשפיע הז״א לנוקבא נקרא תאנה

יתרו מחזיר למשה את צפורה שבגימטרייה 381 גימטרייה רופא חולים, והיא סוד המלכות כשיונקת מן החכמה! שאז נקראת חכמה תחתונה.

צפורה הצטערה על שלא היתה בשירת הים, ובזכות שהצילה את משה ומלה בצור את בנה, התגלגלה בדבורה וזכתה לומר שירה: בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם בָּרֲכוּ יְהוָה.

הורידו קובץ PDF