18 - פרשת משפטים - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינולפני שנוכל להבין את הדברים צריך להבין מה הפרוש של מִשְׁפָּט, כתוב: אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים וְהַתּוֹרֹת אֲשֶׁר נָתַן יְהוָה בֵּינוֹ וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַר סִינַי בְּיַד מֹשֶׁה (ויקרא כו).

מִשְׁפָּט הוא סוד ספירת התפארת ופרצוף ז״א... 

מִשְׁפָּט בחילוף אותיות א״ת ב״ש יבו״ן וגימטרייה 68 שבגימטרייה אהי״ה הוי״ה אהי״ה שזה בגימטרייה חיים שהם סוד המוחין של ז״א.

כמו התפארת, גם היסוד נקרא מִשְׁפָּט, שזו בחינת יוסף

אחרי שהבנו בגדול מה זה מִשְׁפָּט וסוד החיים, ולאיזה צורך הם מיועדים, אנו יכולים להמשיך...

כל מקום שכתוב אֵלֶּה – פוסל את הדברים הראשונים, וכל מקום שכתוב וְאֵלֶּה – מוסיף על הראשונים. וכאן ניתנו הַמִּשְׁפָּטִים לישראל במקום שנקרא מרה לפני מתן תורה תורה בהר סיני. וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים הם המשך ישיר של עשרת הדברות! שסיימו את הפרשה הקודמת.

עשרת הדברות הם הכללות של כל הַמִּשְׁפָּטִים! וכאן בפרשת משפטים התורה מפרטת אותם...

חז״ל אומרים: כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא - הלכות מלשון הליכות! שהם הדרכים של ההנהגה העליונה, וכל דרכי ההנהגה יוצאים מהבינה, שכתוב: דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם - נֹעַם זה שם הבינה! שהרי נֹעַם עם הכולל גימטרייה אהי״ה דיודין שהוא: אלף הי יוד הי.

בינה היא סוד אמא עילאה, שהיא סוד לאה שהיא אותיות אֵלֶּה, יש לבינה בן ובת שהם ז״א ומלכות, ולכן הַמִּשְׁפָּטִים מתחילים בעבד ואמה שהם סוד עולם היצירה והעשיה – ובהם שייך העבדות, מה שאין ולא שייך בעולמות אצילות ובריאה... כשם שהזהיר הקב"ה על הלוחות כך הזהיר על הדין.

אם יש דין למטה – אין דין למעלה.

ואם אין דין למטה – יש דין למעלה.

האר״י הקדוש: "דע כי האדם עצמו הוא הרוחניות, אשר בתוך הגוף, והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו".

 

וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים – אלו הם סדרים של גלגול, כי מִּשְׁפָּטִים פרושו דינים של נשמות החוזרות ומתגלגלות לעולם הזה, הנידונות כל אחת ואחת לפי עונשה.

בכל דבר שאדם חושב ומשער בראשו, אם כדאי לעשות את המעשה, יש לו שופטים – שהם מחשבות ודעות הנוטים בעד או נגד, הנקראים דייני ישראל. אם זה דיין הגון – אז נקרא שבונה מזבח, שהיא סוד המלכות, וזה סוד קבלת עול מלכות שמים! שממית את היצר הרע.


הורידו קובץ PDF