19 - פרשת תרומה


פרשת תרומה - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

פרשת תרומה - עולה ראשון - חסד - בזכות אברהם אבינו

כל פעם שמבקשים תרומה – צריך להכניס יד לכיס!

קרא עוד