פרשת תצוה - עולה ראשוןהתחנה הראשונה בבניית המשכן מובילה אותנו אל האפוד ואל החושן...

אֵפֹד הוא סוד השכינה והוא בגימטרייה פ״ה ועם הכולל גימטרייה אלהי״ם.

האפוד בא לכפר על עבודה זרה, אחר חטא העגל, ועל כן כל ישראל מתעסקים באפוד – להיות כפרה לכולם!

לאפוד עצמו יש ב׳ כתפות... כת״ף גימטרייה 500, וב׳ כתפות הם 1000, דהיינו אלף בסוד: וַאֲאַלֶּפְךָ חָכְמָה, שהרי החכמה מאירה ומתגלה רק במלכות! שהיא סוד האפוד. ולכן האפוד היה על גבו של הכהן הגדול - מאחוריו, כי מקום הנוקבא מהאחוריים מן החזה ולמטה כנגד הלב, וצריך להמשיך לה הארה משורש הדעת דז״א הממשיך נוקבא ב׳ עטרות חסד וגבורה שהם ב׳ כתפות, שהם חמישה חסדים וחמישה גבורות, ובכללותם הם ב׳ אותיות ו׳ דהוי״ה, שהוא בדעת ובמילוי ו״ו.

יסוד אמא מתחלק בחזה דז״א מתחלק בכל הגוף בידיים וברגליים, שהם י״ב פרקים, ולכן הם י״ב אבני שהם הנקראים אבני זכרון – כי בהיות הז״א בדורמיטא אז הוא בבחינת שכחה, כמו שהיה בפורים, ואז אין זיווג זו״ן ומשתמשים בעטרת הגבורות לבד.

כאשר זו"ן במצב גדלות הם מזדווגים על ידי הדעת, בסוד:  וְהָאָדָם יָדַע אֶת חַוָּה אִשְׁתּוֹ, ואז הז״א נותן לנוקבא את חמשת החסדים להמתיק את הדינים של הנוקבא.

זיווג זו״ן הוא על ידי הבירורים העולים מז׳ המלכים שמתו, והזיווג הוא סוד דם חלזון העולה מהים אחת לשבעים שנה.

הים הוא סוד הנוקבא המעלה מ״ן שהוא דם החילזון שהוא בצבע תכלת, ולכן תכלת מרחיק החיצונים! שהרי דם החלזון נפל לס״א ושם היו בפירוד, וכשמעלים אותם למ״ן הם מתאגדים ומתחברים ונקראים פתיל תכלת!

התכלת היא בחינת מלכות דמלכות, בסוד הים המתקרב אל מצולות ים – שהם הקליפות התחתונים.

גוון התכלת הוא סוד תוקף הדין של המלכות, בה היא מתקרבת אל הקליפה! שאז מבריחה ומרחיקה את החיצונים, וזה סוד דם חלזון היוצא מהים אחד לשבעים שנה, המברר ז׳ מלכים שנשברו ונפלו לקליפות, שבכל אחד עשר ספירות וביחד הם 70. וסוד הבירור על ידי התנין הגדול שהוא סוד אריך דקליפה, שעל ידי בירור זה – בורחים החיצונים ואין להם יניקה מז׳ מלכים שמתו.

אלו המ״ן העולים הם זיווג זו״ן, שאז מתחבר שם מ״ה עם שם ב״ן, שהם סוד זיווג הוי״ה אדנ״י שבגימטרייה 91 שבגימטרייה אפו״ד! שהוא נבחר להיות הראשון שמתחיל את תהליך בניית המשכן, ללמד אותנו שהאפוד רומז אל הפה, והחושן רומז אל הלב ללמד אותנו שלפני שניגשים לבנות את המשכן - צריך לבדוק שהפה והלב שלנו שווים...


הורידו קובץ PDF