פרשת ויקהל


פרשת ויקהל החותמת את ספר שמות, היא חזרה כללית על הפרשות האחרונות בהם למדנו:

 • בריאת העולם
 • גן עדן
 • חטא עץ הדעת טוב ורע
 • יציאה מגן עדן
 • דור המבול
 • דור הפלגה
 • הירידה למצרים
 • העבדות
 • היציאה ממצרים
 • קריעת ים סוף
 • הליכה במדבר
 • קבלת התורה

האבות לימדו אותנו שאפשר גם אחרת!

אברהם היה בן של כומר לעבודה זרה, ובחר בדרך שונה מכל בני העולם, הוא מלמד אותנו שיש משמעות בכל מה שקורא סביבנו, שיש מקור אחד המנהל את כל העולם!

החיבור לאותו הכח של האלוקות – זה הופך את האדם לישראל! שהוא אותיות לי ראש... בראש מאיר אור החכמה שהוא אור החיים!

הדעת נמצאת בראש שלנו, במוח! והיא שונה מהחכמה... הדעת הוא חיבור של חכמה ובינה, של אדם וחוה, זה סוד הזיווג שבעזרת הנחש הביא לחטא עץ הדעת! שעירב את הטוב עם הרע יחד... זה מה שגרם לשבירת הכלים, כלומר, זה מה שגרם לבריאת העולם!

 

התפקיד שלנו הוא לזהות את הרע בחיים שלנו ולעסוק בטוב, וזה קשה!

עדיין לא הצלחנו לחזור לגן עדן, וגם לא הצלחנו לצאת ממצרים, בלי לקחת איתנו את ערב רב... שגרמו לחטא העגל שהוא פעולה זהה של חטא עץ הדעת!

ערב רב גימטרייה דעת... לכן נאסר על ערב רב להיכנס אל המשכן!

זה לא סוד... תראו סביבכם מה יש:

 • שמש וירח
 • כוכבים
 • עולם
 • קרקע
 • דומם
 • צומח
 • חי
 • מליארדים של אנשים

דעת לא חסר, ויש לנו הכל חוץ ממשכן... אין חסינות לאף אחד - הכל בנוי מטוב ורע... עד שנבנה את המשכן!

המשכן מבדיל בין הטוב לרע! ולכן משה רבינו אסף והקהיל את כל בני ישראל! 

ויקהל גימטרייה 151 גימטרייה מקוה גימטרייה קנ״א

שם קנ״א הוא שם אהי״ה במילוי ההין: אלף הה יוד הה, וזה סוד בינה שהיא סוד הלב והיא אֱלֹהִים, שכתוב:

לֹא יהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי. לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם כִּי אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ אֵל קַנָּא!

הקנאה היא לא אחרת מעבודה זרה! 

הנחש קינא לאדם הראשון, ופיתה את חוה...

הקנאה של האחים ליוסף, גרמה להם לאכול סעודה כשיוסף זרוק בתוך בור ריק שאין בו מים...

אנחנו צריכים לתת כבוד! לעזור ולהראות לכולם שיש דרך נוספת...

אבל אם רוצים לבנות משכן - צריך לאהוב!

עד כאן זה פשוט, אבל צריך להבין את הסיבה לזה...

ויקהל גימטרייה מקוה – כלומר אנחנו צריכים טהרה! כדי להגיע לטהרה יש צורך להבחין להבדיל ולהפריד בין הטוב והרע, כמו הפרסא החוצצת ומפרידה בין חצי פרצוף עליון לתחתון... פנים ואחור... ויש לנו שלושה פרסאות:

פרסא בין אצילות לבריאה - הכבד

פרסא בין המוחין למידות – מיצר הגרון

פרסה בין הכתר למוחין – קרום המוח

הפירוד הוא רק מתחת הפרסא! מעל הפרסא הכל נמצא באחדות, כי הדעת מייחד חסדים גבורות!

האצילות היא סוד הלב שהוא אותיות הבל... כל העולם מתקיים על שבעה הבלים היוצאים מהבינה בסוד: הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל... וזה סוד השלמות!

את הפסוק הזה אמר שלמה המלך שנקרא קהלת והוא סוד הבינה...

בתחילה הקב״ה רצה לעשות משכן במוח ובקליפה, שכתוב: וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ – תרומה מישראל ומערב רב...

אחר כך ערב רב עשו את עגל הזהב... ואחר כך באה הסליחה והמחילה – אבל לא טהרה!

לא חוזרים על אותה טעות פעמיים! ומעכשיו הקב״ה רוצה שמעשה המשכן יהיה מצד ישראל בלבד, ולכן משה רבינו שהוא סוד הדעת אוסף ומקהיל רק שישים ריבוא נשמות, וכצפוי מוותר על ערב רב שהתאמץ להוציא אותם ממצרים, ולכן: וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל! 

אנחנו חייבים לכבד את כולם! ובנוסף לזה צריכים לפעול גם אחרת...

וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ


הורידו קובץ PDF