פרשת בהר - עולה ראשוןיש לנו אפשרות דרך הפרשה להתקשר אל האין סוף, אל ההתחלה, אל הזרע הראשוני, אל המקור, אל האור שנברא ביום א׳ של מעשה בראשית, הנרמז ב-57 הפסוקים שבפרשה, אשר 57 גימטרייה יום א׳ גימטרייה זן גימטרייה מזבח גימטרייה און גימטרייה אוכל גימטרייה דגים.

מזל דגים הוא מזלו של משה רבנו שהוא סוד הבינה שהיא סוד שנת החמישים שהיא שנת החירות והיא יובל שבגימטרייה מח שבו מאיר אור הנשמה ובו שופעים ל״ב נתיבות החכמה הרומזים על הפרשה ה-32 בתורה שהיא בהר מלשון בהירות.

בהר גימטרייה 207 גימטרייה רז גימטרייה אין סוף גימטרייה עבדים היינו גימטרייה פדיון הבן גימטרייה אור.

בהירות של מה? של המחשבות והרצונות שלנו... שיהיו קודש ולא מחשבות ורצונות זרים...

וכל זה בהר סיני, שהוא קטן ללא כל אגו וחשיבות עצמית מעל האחרים, שבו קיבלנו את התורה שמוכיחה כל פעם מחדש שעולם הרוח גובר על עולם החומר...

קצת אור דוחה הרבה מן החושך ואז הכל מתבהר.


הורידו קובץ PDF